Przykładowe prace
Przykładowe prace
Przykładowe prace
Przedmiot działalności:
  • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
  • Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  • Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • Działalność agencji pracy tymczasowej
  • Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  • Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • Wykonywanie instalacji elektrycznych